Internet-osaaminen on toimintamme ydintä. Olemme toteuttaneet erilaisia asiakasprojekteja yksityisestä sektorista sosiaaliseen ja kirkolliseen sektoriin. Yhteistä asiakkuuksillemme on internetin oleminen yhä olennaisempi osa tiedottamista ja mainontaa. Suunnittelemme ja toteutamme monipuolisia tapoja asiakkaamme viestin eteenpäin viemiseen.